Home > Disclaimer

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Youmotion BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Youmotion BV geen controle heeft. Youmotion BV draagt niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Daarnaast is op de Youmotion BV internetsite het onderstaande privacy beleid van toepassing. Wij adviseren u ook hiervan voor het gebruik van deze internetsite kennis te nemen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Youmotion BV of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Youmotion BV.

Maak voor aanvragen voor toestemming of verdere informatie gebruik van onze contactpagina.