PRIVACY & DISCLAIMER

PRIVACY

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Om aan (ex) werknemers de diensten van Youmotion BV te kunnen verlenen, is het invoeren van persoonlijke gegevens noodzakelijk. Youmotion BV zet zich in om de persoonlijke gegevens op betrouwbare en veilige manier te gebruiken en op te slaan. Youmotion BV houdt zich daarbij aan de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van Persoonsregistratie.

GEBRUIK VAN BEZOEKERSINFORMATIE
Nadat u uw persoonlijke gegevens op de website van Youmotion BV hebt ingevoerd, geeft u toestemming om uw gegevens door Youmotion BV aan derde partijen (bijvoorbeeld coachprofessionals) te mogen verstrekken. Het verstrekken van deze gegevens aan derden moet het doel van Youmotion BV dienen.

DOEL YOUMOTION BV
Youmotion BV heeft zich ten doel gesteld om enerzijds medewerkers persoonlijke te laten groei en ontwikkelen, om daardoor anderzijds organisaties te laten excelleren. Op het moment dat u uzelf aanmeldt bij Youmotion BV als werkzoekende of werkgever, worden uw gegevens in de database van Youmotion BV opgeslagen. Met de aanmelding geeft u toestemming voor het opslaan en verwerken van uw gegevens voor de hieronder aangegeven doelen, volgens de hier vermelde regels. Wij gaan ervan uit dat u, alvorens u aan te melden, kennis hebt genomen van de door Youmotion BV gehanteerde privacyregels.

GEBRUIKTE GEGEVENS
Er wordt automatisch informatie opgenomen over uw internetadres en de door u gebruikte browser (het programma waarmee u internet binnengaat). Een en ander om de website goed te laten werken op de door u gebruikte computer.
Verder is Youmotion BV geïnteresseerd in algemene gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze site. Hoeveel bezoekers krijgen we bijvoorbeeld per maand? Wat zijn de stille en wat zijn de drukke uren? Vanuit welke regio’s wordt onze site bezocht? Voor welke pagina’s is de meeste belangstelling? Ook uw gebruik van de website nemen we daarin mee.
Youmotion BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

COOKIES
Youmotion BV maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine bestanden die op uw harde schijf geplaatst worden door de browser. Met behulp van een cookie kan onze website herkennen dat u de site al eerder hebt bezocht. U hoeft dan bepaalde informatie (bijvoorbeeld gebruikersnaam en voorkeursinstellingen) niet opnieuw op te geven. Dat vergemakkelijkt uw gebruik van de site Youmotion BV.
Wanneer u dat wilt, kunt u het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser; raadpleeg hiervoor de handleiding van de door u gebruikte browser.

PARTNERS/DERDEN
Youmotion BV kan niet garanderen dat eventuele partners of derden die op de website van Youmotion BV worden genoemd en waar links naartoe zijn opgenomen, zich ook aan de privacywetgeving zullen houden. Dit dient u zelf te verifiëren. Uiteraard geven wij uw gegevens nooit door zonder uw nadrukkelijke toestemming.

DISCLAIMER

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Youmotion BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Youmotion BV geen controle heeft. Youmotion BV draagt niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Daarnaast is op de Youmotion BV internetsite het onderstaande privacy beleid van toepassing. Wij adviseren u ook hiervan voor het gebruik van deze internetsite kennis te nemen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Youmotion BV of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Youmotion BV.