WAT ONDERSCHEIDT ONS

SELECTIE-INTERVIEW

SELECTIE-INTERVIEW: SELECTEER DE BESTE SOLLICITANT!

Online/ telefonische bevraging:

Wilt u specifieke selectiecriteria bij een sollicitant checken? Dit kunt u prima aan ons overlaten. Wij bevragen een sollicitant hiernaar. Deze dienstverlening bestaat uit de volgende activiteiten:

  • Afstemming selectiecriteria
  • Online/ telefonische bevraging
  • Korte en bondige verslaglegging
  • Afwikkeling proces

Selectie-interview:

Wilt u competentiegerichten selectie-interviews uitbesteden? Ook dat kunt u gerust aan ons uitbesteden. Deze dienstverlening bestaat uit de volgende activiteiten:

  • Met de klant max. 4 competenties vaststellen
  • (Online) selectie-interview afnemen
  • Rapporteren en presenteren
  • Afwikkeling proces

Het selectie-interview kan ook gecombineerd worden met één of meerdere psychologische vragenlijsten.

Benieuwd naar onze dienstverlening?